Ana içeriğe atla

Epistemoloji – Bilgi Felsefesi kaçınılmaz!


Varoluşu anlamlandırma çabası düşünce ve bilgiyi ortaya çıkardı. Fikir ayrılıkları ise bilginin sorgulanmasını doğurdu.

Epistemoloji yani bilgi felsefesi, felsefenin bir alanıdır. Bilginin doğasını, yapısını, kapsamını ve kaynağını inceler, sorgular. Aslında ikiye ayrılır bilgi felsefesi; bilgi kuramı ve mantık. Tabi felsefe kelimesini duyduğu an toplumumuzdaki olumsuz algı bu konuların önemini dışlıyor. Bir de sorgulama kelimesinden duyulan korku var ki …
En dikkat çekici nokta bilgi felsefesinin ortaya çıkışıdır: Fikir ayrılıkları sebebiyle akıl ve bilgi sorgulanması…
Bu bilginin doğasının bir gereği olarak gerçekleşmesi gereken en doğal süreçtir. Her fikir ayrılığında bilgilerin sorgulanmasının en kökenine gidilmesi gerekir. Herhangi bir tartışmada farklı fikirler ve yorumlar farklı referanslara dayalı yorumlamalarda bulunarak uyuşmazlığın temelindeki ‘iyi-kötü, doğru-yanlış, haklı-haksız‘ gibi kavramlar çerçevesinde argümanlarda bulunulur. Doğal olarak bu temel kavramların da kökeni sorgulanır. Tabi yapıcı ve uzlaşmaya dönük, ‘doğru bilgi’ sonucuna ulaşmak hedefindeyse.

Yukarıdaki görselde farkedileceği gibi konu üzerine fikir belirten iki kişi var ve ikisi de doğru söylüyor?! Diyebilir miyiz gerçekten? İkisi de eksik bilgi veriyor aslında. Gerçek ortada yer alırken yapılan gözleme, belirlenen referansa göre yapılan tanımlama, betimleme ve çıkarımlar değişir. Bu noktada papağan gibi aynı şeyi tekrar etmek yerine karşılıklı bilgilerin kökeninin düşünülmesi sorgulanması gerekir. Aksi takdirde vakit öldürecek boş muhabbetten başka işe yaramayacaktır.

‘Bu taraftaki uç 3’ ‘bu taraftaki uç ise 4’ diye detaylı belirtilse bilgi, incelemek, değerlendirmek daha kolay olur.

Tüm tartışmalar için epistemoloji kaçınılmaz.


Herhangi bir konu üzerine fikir belirtmeden önce tartışma ortamı için gerekli mantıksal çerçeve belirlenmeli. Bilgiye nasıl yaklaşılacağı, bilginin doğruluğunun nasıl değerlendireceği belirlenmeden girişilmiş bir tartışmada argümanlar havada uçuşurken hiçkimse gerçekten iletişim çabasında bulunmuyor , herkesin tek derdi ‘ben haklıyım ‘ demek ve bunu onlarca kez tekrar ederek bilginin doğru olduğunu diretmek… Bir şeyi milyonlarca kişi , binlerce kez tekrar etse dahi bu bize bilginin doğruluğu hakkında en ufak ipucu vermez. Bkz: bilim tarihi… birçok örnekle doludur.

Toplumun ilerlemesi , gereksiz kavgaların önüne geçilmesi ve ‘fanatiklik’ hastalığından toplumu kurtarmak için bilgi felsefesinin okul çağının başından itibaren okutulması ve derslerde yer alması gereklidir.

Sorgusuz kabullenmenin ve bundan da mutluluk ve huzur duymanın öğretildiği bir toplumda bu ne kadar gerçekleştirilebilir merak ediyorum. Ancak hayalini kurabiliyoruz.


Anlamsız Ütopya

Bu blogdaki popüler yayınlar

MQTT Broker Kurulumu – Mosquitto ve deneme

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), nesnelerin interneti alanında önemli haberleşme protokollerinden biridir. Kısaca bir sunucu üzerinden (broker) bir cihazın yayın yapması (publish) ve başka bir cihazın da bu yayını takip etmesi (subscribe) ‘ne dayalı bir yapıdır. Yayın ve takip işlemleri broker üzerinde açılan topicler üzerinden olur. Örneğin; Publisher1 isimli yayıncımız brokerda /ev/priz1 isimli topic (konu) içine ‘aç’ diye yayın yapar. Prize bağlı röle içeren Subscriber1 isimli takipçimiz de brokerdaki /ev/priz1 isimli topic değerini takip eder. ‘aç’ yayınını gören Subscriber1 röleyi sürüp prizi aktifleştirebilir. Aynı topic için birden fazla yayıncı olabilir. (aile üyelerinin telefonlarından aynı prizi kontrol edebilmesi) Bir yayıncı birden fazla topic için yayın yapabilir. Örneğin nem ve sıcaklık sensörü olan cihaz bu değerleri /sensor/nem ve /sensor/sicaklik gibi iki ayrı topic için yayın yapabilir. Yine bir topic’i birden fazla subscriber takip edebilir.(

Spinoza' nın Tanrısı

Einstein' ın ABD üniversitelerinde konferans verdiğinde öğrencilerin ona sık sık sordukları soru: - Tanrı' ya inanmıyor musun? Einstein hep şu cevabı verirdi: Spinoza' nın tanrısına inanıyorum. Spinoza' yı okumayan kişi aynı yerde kalır. Umarım bu özet, benim kadar size de hizmet eder... "Baruch de Spinoza", 17. yüzyıl felsefesinin üç büyük rasyonalistinden biri olarak kabul edilir, Fransız "Descartes" ile birlikte... ....................................................... Spinoza' nın Tanrısı, ya da Doğası... Tanrı şöyle derdi: Dua etmeyi bırak ve göğsüne yumruk atmaktan da vazgeç. Yapmanı istediğim şey, dünyaya çıkıp hayatının tadını çıkarman. Eğlenmeni, şarkı söylemeni ve senin için yaptığım her şeyin tadını çıkarmanı istiyorum. Kendi inşa ettiğin o soğuk ve karanlık tapınaklara gitmeyi bırak. Oraların benim evim olduğunu söylüyorsun. Benim evim dağlarda, ormanlarda, nehirlerde, göllerde, plajlarda. Yaşadığım her yerde sana olan aş

Raspberry Pi 7″ Dokunmatik Ekranı ve Parlaklık Ayarı

Raspberry pi için üretilmiş 7″ 800×480 60fps 10 nokta dokunmatik desteğine sahip ekran DSI bağlantısı ile Rasberry pi kartınıza takılıyor. Güç kaynağı için gpio 5volt pinini kullanabilirsiniz. Ekranın diğer bir özelliği arka tarafında Rpi kartınızı takabileceğiniz vida delikleri bulunması. Raspbian işletim sistemiyle sorunsuz ve kurulum gerektirmeden çalışıyor. Raspberry pi tek kart bilgisayar için bir ekran tercihi projenize göre farklı alternatifler içeriyor. Gpio pinlerine oturan ekranlar, hdmi ekranlar , analog video ekranlar( pek tercih edilmiyor), son olarak mini bilgisayarımız üzerindeki display portuna (DSI) bağlanan ekranlar. Kullanıma amacı tercihi belirleyecektir ancak sorunsuz bir kullanım için benim önerim hmdi ve DSI portuna takılan orjinal rpi ekranı. Ekranı kullanırken bazı kontroller için aşağıdaki komutları kullanıyoruz: Ekranı arka ışığını kapatmak için echo 1 > /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power Ekranı arka ışığını açmak için e