Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Mart, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Epistemoloji – Bilgi Felsefesi kaçınılmaz!

Varoluşu anlamlandırma çabası düşünce ve bilgiyi ortaya çıkardı. Fikir ayrılıkları ise bilginin sorgulanmasını doğurdu. Epistemoloji yani bilgi felsefesi, felsefenin bir alanıdır. Bilginin doğasını, yapısını, kapsamını ve kaynağını inceler, sorgular. Aslında ikiye ayrılır bilgi felsefesi; bilgi kuramı ve mantık. Tabi felsefe kelimesini duyduğu an toplumumuzdaki olumsuz algı bu konuların önemini dışlıyor. Bir de sorgulama kelimesinden duyulan korku var ki … En dikkat çekici nokta bilgi felsefesinin ortaya çıkışıdır: Fikir ayrılıkları sebebiyle akıl ve bilgi sorgulanması… Bu bilginin doğasının bir gereği olarak gerçekleşmesi gereken en doğal süreçtir. Her fikir ayrılığında bilgilerin sorgulanmasının en kökenine gidilmesi gerekir. Herhangi bir tartışmada farklı fikirler ve yorumlar farklı referanslara dayalı yorumlamalarda bulunarak uyuşmazlığın temelindeki ‘iyi-kötü, doğru-yanlış, haklı-haksız‘ gibi kavramlar çerçevesinde argümanlarda bulunulur. Doğal olarak bu temel kavramların da